TILMELDING TIL TFLS OVERBYGNING

For kursister bosat i Aarhus Kommune - afkryds nedenstående:
Tilmelder sig hermed kurset Teologi for Lægfolk - Overbygning - Efterår 2017:
OBS: De vil senere blive anmodet om at underskrive denne tilmelding.