Du er her: 
mandag24jun2019

Generalforsamling 2019

mandag24jun2019

Der indkaldes til Teologi for Lægfolks generalforsamling tirsdag d. 24. juni 2019 kl. 20.00 på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg i forbindelse med Teologi for Lægfolks Sommerkonvent og Sommeruniversitet med flg. dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Godkendelse af dagsordenen

3.      Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år

4.      Kursuslederens beretning for det senest forløbne år

5.      Forelæggelse til orientering af revideret årsregnskab for det seneste regnskabsår

6.      Forelæggelse til orientering af budget for indeværende regnskabsår

7.      Valg af revisor for indeværende regnskabsår

8.      Indkomne forslag

9.       Eventuelt


Forslag til emner behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden eller kursuslederen senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Læs Årsrapport 2018 (regnskab) her
Se Budgettet for 2020 her

Med venlig hilsen

Teologi for Lægfolks bestyrelse