Lørdagsrefleksioner


Teologi for Lægfolk afholder gudstjeneste lørdag eftermiddag kl. 14:30 i forbindelse med landskonventerne. Gudstjenesterne varer ca. en halv time.
Liturgerne er forskellige fra underviser til underviser.

Nogle af refleksionerne fra disse gudstjenester er at læse her på siden.

 

- Johannes Nissens refleksioner afholdt i perioden august 2010 - februar 2015 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra april 2015 (pdf)

- Peter Lodbergs refleksioner (pdf)

- Leif Vestergaards refleksion fra den 24. januar 2015 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra den 29. august 2015 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra den 24. oktober 2015 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra den 27. februar 2016 (pdf)

- Velsignelse fra gudstjenesten v./Peter Lodberg den 2. april 2016 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra den 28. maj 2016 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra den 24. september 2016 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra den 10. december 2016 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra den 22. april 2017 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra den 20. maj 2017 (pdf)

- Johannes Nissens refleksion fra den 23. september 2017

- Johannes Nissens refleksion fra den 9. december 2017

- Johannes Nissens refleksion fra den 27. januar 2018

-Johannes Nissens refleksion fra den 21. april 2018

-Johannes Nissens refleksion fra den 27. oktober 2018

-Johannes Nissens refleksion fra den 19. januar 2019

-Johannes Nissens refleksion fra den 27. april 2019

-Johannes Nissens refleksion fra den 22. juni 2019

-Johannes Nissens refleksion fra den 24. august 2019

-Johannes Nissens refleksion fra den 26. oktober 2019

-Johannes Nissens refleksion fra den 16. november 2019

 
God læselyst!