Du er her: 

SPECIALER


Der er mulighed for at aflevere skriftlige besvarelser af opgaver, der aftales med lærerne. Endvidere kan interesserede kursister få en vejledning i udarbejdelse af specialer over emner efter eget valg på 3. årgang.

Lærerne vil være behjælpelige med at finde relevant materiale og litteratur. Specialet bedømmes efter 12-trinsskalaen og har et omfang på 20 - 40 A4 sider. 1 A4 side omfatter 2400 anslag med mellemrum. Kursisten skal som minimun læse 2000 sider litteratur i specialet.

Her kan du læse et par eksempler på specialer på Teologi for Lægfolk:

Gud i verden som den er

Boris Pasternak som kristen forfatter - med særligt henblik på Doktor Zivago

Succisa Virescit - Nedskåret grønnes det. Speciale i sjælesorg:

Fællesskabet i Den Danske Folkekirke - belyst med Dietrich Bonhoeffers teologi.

Speciale af Anne-Marie Frederiksen 2017

Dyb er fortidens brønd. Måske burde man kalde den uudgrundelig.

Speciale om Jobs Bog af Anna Dinesen 2019