Du er her: 

HVAD ER TEOLOGI FOR LÆGFOLK?

Formål

Teologi for Lægfolk blev oprettet i 1968 med det formål at give tilbud om teologisk voksenundervisning. Undervisningen er for alle interesserede og varetages af en lærerstab med stor faglig kompetence.

 

Fagområder

Der undervises på Teologi for Lægfolk i de centrale teologiske fagområder med fokus på kristendommen og dens samspil med kirke, kultur, samfund, tro og etik.
Kort sagt på Teologi for Lægfolk arbejder vi fagligt med de store spørgsmål i tilværelsen.
Se overblik over kursus- og fagforløb her

 

Lærere og kursister

Kurset er økumenisk og altså åbent for alle. Det forhold, at der er kursister fra andre kirkesamfund end Folkekirken, giver undervisningen og dialogen mellem kursister og lærere og mellem kursister indbyrdes en spændende og frugtbar dimension. Der deltager også ikke troende kursister, som er nysgerrige på teologien.

 

Forudsætninger

Der er ingen adgangskrav for at blive kursist på Teologi for Lægfolk, og der afholdes ingen eksaminer.
Men ved afslutningen af det 3 årige forløb udleveres et kursusbevis.
Et vist kendskab til og navnlig engagement i de emneområder, der undervises i, er dog et værdifuldt udgangspunkt for et godt udbytte af kurset. 


Velkommen til kursusåret 2019-2020.

Peter Lodberg

Professor, dr.theol., formand for Teologi for Lægfolk

Peter Lodberg er formand for Teologi for Lægfolk