FAG- OG KURSUSFORLØB


1. år, Basisåret

Undervisningen på 1. årgang forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber og lyst til at ville arbejde for en udvidelse af dette kendskab og denne interesse.
Undervisningen vil omfatte forelæsninger, læreroplæg, samtale og holddrøftelser.

Fagene på Basisåret er følgende:


- Det Gamle Testamentes tekst og teologi
- Det Nye Testamentes tekst og teologi
- Kirkehistorie fra oldtid til nutid
- Etik og bibelbrug
- Religionsteologi
- Kristendommens tro og tænkning - Dogmatiske hovedlinjer
- Tema

Læs en beskrivelse af fagene og mød lærerne her

2. år, Mellemtrinnet

Undervisningen på 2. årgang forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber og lyst til at ville arbejde for en udvidelse af dette kendskab og denne interesse, svarende til gennemført TFL 1.
Undervisningen vil omfatte forelæsninger, læreroplæg, samtale og holddrøftelser.

Fagene på Mellemtrinnet er følgende:

- Ny Testamente - tekst og teologi i Johannesevangeliet
- Ny Testamente - tekst og teologi hos Paulus
- Kirkehistoriske perioder og temaer
- Gudstjeneste, bøn og spiritualitet - et teologisk perspektiv
- Religionspædagogik
- Samtidsteologi
- Tema

Læs en beskrivelse af fagene og mød lærerne her

 
3. år, Afslutterholdet

Undervisningen på 3. årgang forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber og lyst til at ville arbejde for en udvidelse af dette kendskab og denne interesse, svarende til gennemført TFL 1 og 2.
Undervisningen vil omfatte forelæsninger, læreroplæg, samtale og holddrøftelser.

Fagene på Afslutterholdet er følgende:

- Gammeltestamentlige temaer
- Nytestamentlige temaer
- Kirke- og konfessionskundskab - et økumenisk teologisk perspektiv
- Etik og religionsfilosofi

- Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere
- Diakoni & Sjælesorg
- Tema

Læs en beskrivelse af fagene og mød lærerne her