Du er her: 

Kurset Teologi for Lægfolk drives som en aftenskole i henhold til lov om støtte til Folkeoplysning.

Undervisningen foregår på Diakonhøjskolen, hvor vi lægger stor vægt på, at dét, vi tilbyder, er undervisning i højskoleånd og -miljø, dvs. at det er teologisk voksenundervisning for alle uanset uddannelsesmæssig eller trosmæssig baggrund. Det er Teologi så enhver kan være med.
Det vigtigste er interesse for og nysgerrighed på teologien og at blive klogere på den.

Det er ikke et kursus, der i sig selv kvalificerer til et job eller en uddannelse inden for teologien.
Men mange hundrede sognemedhjælpere, i dag kaldet kirke-kulturmedarbejdere, har siden kursets start i 1968 fulgt kurset og brugt det i deres kirkelige arbejde. Kurset nyder stor anseelse i det kirkelige miljø.

I årenes løb har både folkeskolelærere, gymnasielærere, læger, sygeplejerske og psykologer m.fl. fulgt kurset for at få et teologisk perspektiv ind på deres egentlige fag/erhverv og uddannelse.

Kort sagt: Kurset er økumenisk og åbent for alle. Der er ingen adgangskrav. Undervisning og samtalen mellem kursister og lærere samt mellem kursister giver en spændende og frugtbar dimension.

Der undervises i de centrale teologiske fagområder med fokus på kristendommen og dens samspil med kirke, kultur, samfund, tro og etik.

Efter gennemført kursus (dvs. kursister, der har gennemført både Basisåret, Mellemtrinnet og Afslutterholdet) modtager kursisterne et kursusbevis, der indeholder omtale af kurset og oplyser, om kursisterne har deltaget med en mødeprocent på over eller under 80. Der afholdes således ingen eksaminer.
Kursister, som har skrevet speciale, får tillige anført emne og bedømmelse på kursusbeviset.

Kursets historie:
Teologi for Lægfolk har siden 1968, hvor det blev oprettet med det formål at give tilbud om teologisk voksenundervisning, leveret teologisk undervisning på højt niveau til flere tusinde kursister fra hele landet.

Nogle kursister kan ikke få nok af Teologi for Lægfolk
Når man har afsluttet det 3 årige forløb på Teologi for Lægfolk, har man mulighed for at tilmelde sig overbygningen, hvor man fordyber sig i teologiske emner.

Vi råder alle, der har interesse for overbygningens undervisningstilbud til først at tilmelde sig det 3 årige forløb på Teologi for Lægfolk, inden man tilmelder sig overbygningen.
Undervisningen forudsætter, at man har fulgt undervisningen på Basisåret, Mellemtrinnet og Afslutterholdet.

Det sociale - en vigtig del af Teologi for Lægfolk 
Når undervisningen nu foregår i et højskolemiljø lægger vi også stor vægt på, at kursisterne har et godt socialt sammenhold fx via sommerkonventets diverse sociale arrangementet ved siden af undervisningen, studieture til udland og i indland, tilbud om gudstjeneste hver lørdag, TEMA, hvor man deltager i undervisning fælles med de andre hold, hygge i skolens sofagrupper lørdag aften efter undervisning, julefrokost, stor afslutningsfest for Afslutterholdet m.m.