Du er her: 

Det er meget op til den enkelte kursist, hvor meget man ønsker at gøre ud af kurset. Men det er klart, at jo mere man forbereder sig fra gang til gang og prioriterer at komme til undervisningen, jo mere udbytterigt er kurset.

De fleste undervisere mailer en undervisningsplan og litteraturliste ud til holdene ved kursusstart og oplyser dermed om evt. læsestof/lektier fra gang til gang. Om man vælger at læse fra gang til gang er naturligvis op til den enkelte kursist.

Der er ingen skriftlige opgaver fra gang til gang; men der er mulighed for at aflevere skriftlige besvarelser af opgaver, der aftales med underviserne.

Skrivning af speciale
Interesserede kursister på 3. årgang, Afslutterholdet, kan få vejledning i udarbejdelse af specialer over emner efter eget valg. Underviserne vil være behjælpelige med at finde relevant litteratur og med vejledning. Specialet bedømmes efter 12-trinsskalaen. 

Specialet har et omfang på 20 - 40 A4 sider. 1 A4 side omfatter 2400 anslag med mellemrum.

Kursisten skal som minimum læse en 2000 siders litteratur til specialet.