Du er her: 

Det er meget op til den enkelte kursist, hvor meget man ønsker at gøre ud af kurset. Men det er klart, at jo mere man forbereder sig fra gang til gang og prioriterer at komme til undervisningen mest mulig, jo mere givtigt er kurset, og jo mere får den enkelte kursist ud af det.

De fleste undervisere lægger en undervisningsplan og litteraturliste ud på hjemmesiden ved kursets begyndelse og oplyser dermed om evt. læsestof/lektier fra gang til gang. Om man vælger at læse fra gang til gang er naturligvis op til den enkelte kursist.

Der er ingen skriftlige opgaver fra gang til gang; men der er mulighed for at aflevere skriftlige besvarelser af opgaver, der aftales med underviserne.

Skrivning af speciale
Endvidere kan interesserede kursister på 3. årgang, Afslutterholdet, få vejledning i udarbejdelse af specialer over emner efter eget valg.

Underviserne vil være behjælpelige med at finde relevant litteratur og med vejledning.

Specialet bedømmes efter 12-trinsskalaen. 

Specialet har et omfang på 20 - 40 A4 sider. 1 A4 side omfatter 2400 anslag med mellemrum.

Kursisten skal som minimum læse en 2000 siders litteratur til specialet.