PRAKTISKE OPLYSNINGER


Kursets omfang
Kurset Teologi for Lægfolk drives som aftenskole i h. t. Lov om støtte til Folkeoplysning. Kurset er treårigt og omfatter hvert år 156 undervisningstimer fordelt med 132 timer over 11 weekends (landskonventer) på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg og 22 timer i løbet af 3 dage (sommerkonvent) ligeledes på Diakonhøjskolen.
Kurset tilbyder således over de tre år 462 timers undervisning.


Tilmelding til kurset

Tilmelding til kurset kan foregå online her eller på tilmeldingsblanketten bag i kursusfolderen.
Flere af de ønskede oplysninger bl.a. cpr.nr., er en forudsætning for, at der kan opnås tilskud i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning.
Der er ingen tilmeldingsfrist; men af hensyn til tilrettelæggelsen af kurset vil vi gerne have tilmeldingen så tidligt som muligt.
Der optages op til 34 kursister pr. hold.
Info vedrørende kursusstart m.v. vil blive fremsendt medio august.


Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser og undervisningslokale.
Eventuelle ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling.
Hvis en lærer aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime.
Vi refunderer ikke betalingen, hverken helt eller delvist.


Konventer

Landskonventer holdes i form af månedlige weekends, normalt i perioden august til juni på  Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg.
Der afvikles 6 undervisningstimer i løbet af lørdagen fra kl. 12:30 til kl. 19.30 og
6 undervisningstimer i løbet af søndagen fra kl. 08.10 til kl. 14.30.
Lørdag kl. 14.20 tilbydes en kort liturgisk gudstjeneste i Diakonhøjskolens auditorium.

Sommerkonventer afholdes i forlængelse af juni-landskonventet, mandag til onsdag, og som regel i uge 26.


Diakonhøjskolen tilbyder overnatning og spisning

Overnatning i et delt dobbeltværelse på Diakonhøjskolen koster 142 kr. For at have plads til så mange som muligt udlejes Diakonhøjskolens 18 kursusværelser alle som dobbeltværelser, og det er kun undtagelsesvist mulighed for at leje et værelse som enkeltværelse (mod merpris på 142 kr.). Husk ved bestillingen at anføre, hvem du eventuelt ønsker at dele værelse med.

Der er også mulighed for at overnatte på madras i et klasselokale (skolen stiller madrasser til rådighed) til 45 kr. Der er adgang til bad og toilet i kælderen.

Der er ligeledes mulighed for at bestille enkeltmåltider: Aftensmad lørdag koster 77 kr., morgenmad søndag koster 50 kr. og middagsmad søndag koster 77 kr. 

Kost og logi skal bestilles senest onsdag kl. 12:00 forud for weekendkonventet via Teologi for Lægfolks hjemmeside her 


Opgaver og specialer
Der er mulighed for at aflevere skriftlige besvarelser af opgaver, der aftales med lærerne.
Endvidere kan interesserede kursister få vejledning i udarbejdelse af specialer over emner efter eget valg på 3. årgang. Lærerne vil være behjælpelige med at finde relevant materiale og litteratur. Specialet bedømmes efter 12-trinsskalaen.

Specialet har et omfang på 20 - 40 A4 sider. 1 A4 side omfatter 2400 anslag med mellemrum. Kursisten skal som minimum læse en 2000 siders litteratur til specialet.


Kursusbevis

Efter gennemført kursus modtager kursisterne et kursusbevis, der indeholder omtale af kurset og oplyser, om kursisterne har deltaget med en mødeprocent på over eller under 80. Kursister, som har skrevet speciale, får tillige anført emne og bedømmelse på kursusbeviset.


Bøger

Litteraturliste udleveres ved undervisningens begyndelse af de enkelte lærere.
Anskaffelse af en bibel, en salmebog og et bibelatlas og gerne de nyeste udgaver anbefales til alle undervisningstimer.


Sommerkonvent

Afholdes i 2020 i forlængelse af kursusweekenden den 20. - 21. juni, hvilket vil sige fra den 22. juni til den 24. juni begge dage inklusive. Stedet er Diakonhøjskolen i Aarhus.
Sommerkonventet danner afslutningen på årets undervisning og er således en integreret del af undervisningen og kursusbetalingen. Kost og logi skal betales særskilt.


Studieture
Læs om Teologi for Lægfolks tilbud af studieture her