Studieture på Teologi for Lægfolk

Teologi for Lægfolk har de sidste par år arrangeret studieture til Israel/Palæstina, Rom, Tyrkiet, Tyskland og København.

Som kursist kan man ikke forvente, at Teologi for Lægfolk arrangerer studieture hvert år; men som udgangspunkt vil vi forsøge at arrangere én studietur hvert år, hvor Teologi for Lægfolks kursister kan tilmelde sig. Her gælder først-til-mølleprincippet.

Studieturene arrangeres som regel i samarbejde med Unitas Rejser.

Studieturene annonceres på Teologi for Lægfolks hjemmeside og i forbindelse med landskonventerne/kursusweekenderne.

Der udarbejdes særskilt program for studieturene.

I audiens hos patriarken i Istanbul, Tyrkiet

Studietur til Israel-Palæstina

Fra den 28. september - den 6. oktober 2017 gik turen til Israel-Palæstina med Teologi for Lægfolk. 30 kursister deltog.

 

Prisen pr. person var kr. 15.000.
 
Download hele det spændende program her.

 

I december 2015 udgav en gruppe af TFL-kursister en bog med titlen Oliventræet og undertitlen Dagbogsnoter - studietur på begge sider af en mur! Det hellige land, tre religioner og to folk. 
Bogen kan erhverves ved henvendelse til TFL-kursist Anne-Marie Skovgaard Frederiksen, e-mail: annemariefrede@gmail.com eller Cathrine Johansen, e-mail: cj@casamontana.dk. Bogen koster kr. 150.

Læs om bogen her. 
 
Der er også udgivet en anden bog, der vil være en god introduktion til at forstå den palæstinensiske kristendom, kaldet En GUIDE til palæstinensisk kristendom af Knud Jeppesen, Peter Lodberg, Sarah E. Lodberg, Knud Ove Mandrup, Lars Mandrup og Leif Vestergaard.
Er du interesseret i at købe bogen, kan den bestilles hos boghandleren eller købes hos Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå, web: www.forlagetaadalen.dk/info@forlagetaadalen.dk
Bogen koster kr. 150.