AFSLUTTERHOLDET - UNDERVISNING 3. ÅRGammeltestamentlige temaer
Underviser: Ph.d.-studerende Søren Carsten Light Lorenzen
Hold 13: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer


Formålet med faget er at udbygge kendskabet til de forskellige gammeltestamentlige teologier og deres grundlæggende centrale temaer, som fx 1) den national-etniske (deuteronomistiske) teologi, der fokuserer på udvælgelsen af det israelitiske folk, udfrielsen fra Egypten, ørkenvandringen, pagten, loven og indvandringen i landet, og 2) den præstelige teologi, hvor bl.a. kulten, præsteskabet, Jahves tilstedeværelse i helligdommen, forholdet mellem rent og urent samt helligt og profant spiller den afgørende rolle.
I løbet af året gennemgås 2-3 større tekstsamlinger, som fx Salmernes Bog, Esajas Bog, Prædikeren eller 5. Mosebog, som belyser de forskellige genrer og teologier i Det Gamle Testamente.


Etik og religionsfilosofi
Lærer: Cand.theol., tidl. universitetslektor Kees van Kooten Niekerk
Hold 14: Efterår 2019: 10 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer


Det er undervisningens formål på et velinformeret grundlag at nå frem til en kvalificeret diskussion af nogle religionsfilosofiske og etiske spørgsmål.
Efterårets emner er forholdet mellem den kristne tro og darwinisme, forholdet mellem kristendom og politik samt bioetiske problemstillinger i forbindelse med stamcelleforskning og genteknologi.
På sommerkonventet introduceres og diskuteres K.E. Løgstrups tanker om den etiske fordring og de suveræne livsytringer med udgangspunkt i tekster fra Den Etiske Fordring og Norm og spontaneitet.


 

 

Nytestamentlige temaer
Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen
Hold 15: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer


Nytestamentlig teologi er en vigtig del af den nytestamentlige eksegese.
Den kan være en beskrivelse af de enkelte skrifters teologi eller af temaer, som kommer til udtryk i forskellige skrifter.
I denne undervisning vil vægten blive lagt på den tematiske indfaldsvinkel. Centralt står forholdet mellem enhed og mangfoldighed, dvs. hvad der er fælles, og hvad der er særegent for de enkelte skrifter.
Problemstillingen vil blive belyst ud fra en række temaer, f.eks. kristologi, Helligåndsteologi, menighedssyn, opfattelsen af gudstjeneste, dåb og nadver, tjenester/embeder, forståelsen for undere, håbsbilleder og forskellige etiske problemstillinger.


 

 

Kirke- og Konfessionskundskab
Underviser efterår: Professor, dr.theol. Peter Lodberg
Underviser forår:
Cand.theol., pastor Leif Vestergaard
Hold 16: Efterår 2019: 10 timer.
Forår 2020: 12 timer.


Faget gennemgår de forskellige kristne kirkesamfund, deres historie og konfessionelle egenart. Hvad er fx den væsentlige forskel mellem den ortodokse, den katolske og den lutherske kirke? Hvad er den evangelisk-lutherske kirkes særpræg over for den reformerte og den anglikanske kirke? Og hvilket ærinde er frikirkerne ude i? Desuden får du en indføring i den økumeniske bevægelse med vægt på socialetikken og udvalgte dogmatiske emner.Diakoni & Sjælesorg
Undervisere:
Cand.theol. forstander Jens Maibom Pedersen
Cand.theol.
hospitalspræst Steen Bonde
Hold 17: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer
Sommerkonvent 2020: 4 timer


I den ene del af dette fag skal vi fokusere på diakonien som en vigtig del af den kristne kirkes selvforståelse og undersøge følgende temaer: Hvad er diakoni? Hvad er forholdet mellem kristen og human omsorgsetik? Diakoni og menneskesyn, Diakoniens historie og rolle i velfærdsstaten, Diakoni og folkekirke, Social omsorg og åndelig omsorg: Udfordringer til det diakonale arbejde netop nu.

I fagets anden del får du en indføring i sjælesorgen. Et væsentligt sjælesørgerisk tema sætter rammen for hver lektion, men du er selv med til at udfylde rammen med dine vinkler på temaet. Samtidig vil du blive udfordret til at finde din egen sjælesørgeriske identitet, hvad enten du er professionel eller praktiserer "køkkenbordssjælesorg."Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere
Underviser: Universitetslektor, dr. theol. Ulrik B. Nissen
Hold 18: Forår 2020: 12 timer

Faget vil belyse aktuelle teologiske problemstillinger og teologer, der arbejder med samtidsteologi.
Formålet er at gå bag om diskussioner og avisoverskrifter for at belyse de principielle teologiske problemstillinger, der kan komme op til overfladen i form af teologiske diskussioner.
Emner, der kan tages op, er fx opstandelsestro og reinkarnation, forholdet mellem luthersk og katolsk teologi, dåb og tro samt kristendom og politik forskellige steder i verden.


 

 

 

TEMA
Forskellige undervisere
Hold 40: Efterår 2019: 10 timer. Forår 2020: 12 timer

Hver kursusweekend afholdes en dobbelttime fælles for alle kursisterne på de tre årgange og TFL-overbygningen (hold for tidligere kursister).
Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA, og vil typisk bestå af et foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. 

 

TEMA efteråret 2019 kl. 15.10-16.55 med forfatterne til flere af de seneste udgivelser i serien TÆNKEPAUSER udgivet af Aarhus Universitetsforlag:

24. august: Jesus v. Kasper Bro Larsen, lektor, ph.d., Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet

28. september: Aktuelt teologisk tema

26. oktober: Sorg v. Mai-Britt Guldin, undervisningsassistent, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

16. november: Karma v. Marianne Qvortrup Fibiger, lektor, ph.d., Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

7. december: Europa v. Jørgen Møller, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 


 

BETALING 3. årgang, Afslutterholdet

Hold nr. 13 – 18 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet:  I alt 154 timer.

Efterår 2019: kr. 2.290,00 (/*1.820,00)
Forår 2020: kr. 2.290,00 (/*1.820,00)