PROGRAM FOR OVERBYGNINGEN


Undervisningen på TFL OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville arbejde for en udvidelse af dette kendskab og denne interesse, svarende til f. eks. gennemført 3årigt kursus på Teologi for Lægfolk.

Undervisningens formål er at fordybe sig i en række af teologiens mange emner især via læreroplæg, samtale, holddrøftelser og forelæsninger.
Undervisningen på de enkelte hold gennemføres i henhold til Lov om Folkeoplysning.


Klik her for at se kursusprogram (pdf) for OVERBYGNINGEN - foråret 2019.Undervisningen foregår på: Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15H, Højbjerg

Ret til ændringer forbeholdes.


Økonomisk støtte

Kursister, der er bosat i Aarhus kommune, og som er gået på efterløn, oppebærer folkepension, overgangsydelse eller er uden arbejdsindkomst, kan opnå nedslag i kursusafgiften, markeret med *, hvis dette anføres på tilmeldingsblanketten.


Priser og betaling – foråret 2019

Overbygning enten lørdag (hold 56) eller søndag (hold 57):
Pris: 875/*755 kr.


Overbygning både lørdag og søndag (hold 58):
Pris: 2x875/*2x755 kr. i alt 1750/*1510 kr.


Betaling

Kun på reg.nr./kontonr. 5077 1238321 i Jyske Bank