PROGRAM FOR OVERBYGNINGEN

Undervisningen på OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville arbejde for en udvidelse af dette kendskab og denne interesse, svarende til f. eks. gennemført 3årigt kursus på Teologi for Lægfolk.

Undervisningens formål er at fordybe sig i en række af teologiens mange emner især via læreroplæg, samtale, holddrøftelser og forelæsninger.
Undervisningen på de enkelte hold gennemføres i henhold til Lov om Folkeoplysning.

Kursisterne på TFLs Overbygning kan deltage i undervisningen om lørdagen (hold 56) eller om søndagen (hold 57) eller både lørdag og søndag (hold 58).

Hent programmet her 

Tilmeld dig her