TEOLOGI FOR LÆGFOLKS BESTYRELSE 2017-2018Formand:

Professor MSO, dr.theol. Peter Lodberg

Næstformand:

Cand.theol., forstander på Diakonhøjskolen, Jens Maibom Pedersen

Menige medlemmer:

Cand.theol., lektor, Johannes Nissen
Cand.theol. Carsten Kolby Kristiansen

Kasserer:
Lars Romby

Suppleant for underviserne:

Cand.theol. Leif Vestergaard

Kursistrepræsentanter i bestyrelsen:
Anne Marie Madsen (hold I)
Gitte Bak (hold II)
Svend Albrektsen (hold III)
Lars Romby (overbygningen) 

Spørgsmål vedr. økonomi stiles til John Karup (Diakonhøjskolen)

Nye vedtægter

På generalforsamlingen mandag den 26. juni 2017 fremlagde bestyrelsen et udkast til nye vedtægter for Teologi for Lægfolk. Udkastet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægterne er resultatet af en gennemgribende revision af vedtægterne fra 28. juni 2011 forestået af et udvalg med Hans Aue i spidsen.

De nye vedtægter kan læses her