TEOLOGI FOR LÆGFOLKS BESTYRELSE 2018-2019



Formand:

Professor MSO, dr.theol. Peter Lodberg

Næstformand:

Cand.theol., forstander på Diakonhøjskolen, Jens Maibom Pedersen

Menige medlemmer:

Cand.theol., lektor, Johannes Nissen
Cand.theol. Carsten Kolby Kristiansen

Kasserer:
Lars Romby

Suppleant for underviserne:

Cand.theol. Leif Vestergaard

Kursistrepræsentanter i bestyrelsen:
Michael Mikkelsen (hold I)
Anne Marie Madsen (hold II)
Gitte Bak (hold III)
Lars Romby (overbygningen) 

Spørgsmål vedr. økonomi stiles til John Karup (Diakonhøjskolen)