TEOLOGI FOR LÆGFOLKS BESTYRELSE 2020-2021Formand:

Professor MSO, dr.theol. Peter Lodberg

Næstformand:

Cand.theol., forstander på Diakonhøjskolen, Jens Maibom Pedersen

Menige medlemmer:

Cand.theol., lektor, Johannes Nissen
Cand.theol. Carsten Kolby Kristiansen

Kasserer:
Lars Romby

Suppleant for underviserne:

Cand.theol. Leif Vestergaard

Kursistrepræsentanter i bestyrelsen:
Maibritt Jacobsen (hold I)
Ane Andersen (hold II)
Amdi Møller (hold III)
Lars Romby (Overbygningen) 

Spørgsmål vedr. økonomi stiles til John Karup (Diakonhøjskolen)

 

Link:

Referat af Teologi for Lægfolks generalforsamling 2020