Du er her: 

TEMA - Foråret 2018

Da efterårets studietur går til Armenien og Georgien, har Armenien og Georgien en naturlig plads i forårets TEMA-foredragsrække. Foredragene er imidlertid ikke kun studieturs-forberedende men har også almen interesse.

27. januar:     Armeniens historie, kirke, teologi og samfund
                       v. Ivar Brændgaard, tidl. direktør for TV2 – Midt/Vest

24. februar:    Armeniens historie, kirke, teologi og samfund
                     
   v. Ivar Brændgaard

17. marts:       Armenien og Georgiens historie, kirke, teologi og samfund 
                        v. Ivar Brændgaard

21. april:         Aktuelt teologisk tema
                        v. tidl. højskoleforstander, cand.theol. Carsten Kristiansen

26. maj:          Himmelske dage på Heden. Hvordan bliver Danske Kirkedage
                        2019?
                       
v. Jens Chr. Kirk, sognepræst og formand for kirkedagskomiteen

Del dette: