Sommeruniversitet 2018


Overskriften for sommeruniversitetet 2018 er:

HÅBETS TEOLOGI - HÅBETS KIRKE


Sommeruniversitetet er for alle tidligere TFL-kursister og nuværende kursister på overbygningen.

Sted: Diakonhøjskolen

Se programmet her 

 

Tilmelding og betaling for foredrag, kost og logi foregår gennem billetsystemet Billetto (diverse betalingskort så som Dankort og Visakort kan benyttes). I kan finde et link til den relevante Billetto-side nedenfor (klik på det orange "find billetter"-felt. Hvis I ikke allerede er brugere af Billetto, skal I - før I kan købe billetterne - oprettes som brugere, og I vil i den forbindelse blive bedt om at opgive navn og e-mail. Når I har købt de for jer relevante billetter, bliver disse samt kvittering for betaling tilsendt jeres e-mail.

For at lette administrationsbyrden sælges der i år kun pakkeløsninger, dvs. at man ikke mere kan købe et enkelt foredrag eller måltid her og der men skal købe undervisning alle tre dage, overnatning alle tre dage etc. De eneste undtagelser fra denne regel er festmiddagen onsdag og overnatningen til torsdag, som sælges separat. Jubilæumsfejringen søndag - dvs. oplæggene om eftermiddagen samt festmiddagen om aftenen - er en gave fra Teologi for Lægfolk og koster jer derfor ikke noget. I skal imidlertid stadig tilmelde jer festmiddagen via Billetto.

Vi gør opmærksom på, at måltidspriserne ved Sommeruniversitetet er lidt højere end ved landskonventerne, idet Teologi for Lægfolk under Sommeruniversitet optager hele Diakonhøjskolen og derfor selv må dække alle udgifter til lønninger, varme, vand og el.

NB! Lad jer endelig ikke friste til at købe en afbestillingsforsikring gennem Billetto, da en sådan ikke kan bruges til noget. Det er udelukkende Teologi for Lægfolk, der kan tage stilling til hvorvidt indbetalinger eventuelt skal refunderes, hvorfor spørgsmål vedrørende refusion skal rettes til Teologi for Lægfolk direkte.