TILMELDING TIL TFLS OVERBYGNING

For kursister bosat i Aarhus Kommune - afkryds nedenstående:
Tilmelder sig hermed kurset Teologi for Lægfolk - Overbygning - forår 2018:
OBS: De vil senere blive anmodet om at underskrive denne tilmelding.